مرکز زیبایی بلومون

جزئیات تخفیف

}
تخفیف لاین لیزر موهای زائد بانوان

تخفیف لاین لیزر موهای زائد بانوان

تخفیف لاین لیزر موهای زائد بانوان

در حال حاضر شش پکیج تخفیف در بخش لیزر بانوان به مناسبت روز پزشک به تعداد محدود تعریف وجود دارد 

 

 

۱- پکیج پکیج 1101 فول بادی بانوان 

هزینه هر جلسه ۶۰۰،۰۰۰ تومان 
درصد تخفیف ۴۰٪ 
هزینه بعد از تخفیف ۳۶۰،۰۰۰ هزار تومان 

برای رزرو نوبت، شماره پکیج تخفیف را به همراه اطلاعات تان برای کلینیک زیبایی بلومون واتساپ یا دایرکت کنید.
02188683001 واتساپ
  bluemoonclinic.ir اینستاگرام

 

 

۲- پکیج 1102، لیزر موهای زائد نواحی زیر بغل و بیکینی بانوان
هزینه هر جلسه 120،000 تومان 
درصد تخفیف 17٪
هزینه بعد از تخفیف 99،600

برای رزرو نوبت، شماره پکیج تخفیف را به همراه اطلاعات تان برای کلینیک زیبایی بلومون واتساپ یا دایرکت کنید.
02188683001 واتساپ
  bluemoonclinic.ir اینستاگرام

 

 

3- پکیج 1103، لیزر کاربردی بانوان
شامل ساعد دست تا نوک انگشت ها و ساق پا تا زیر زانو

هزینه هر جلسه ۳۳۰٫۰۰۰ تومان 
درصد تخفیف ۴۰٪
هزینه بعد از تخفیف ۱۹۸٫۰۰۰

برای رزرو نوبت، شماره پکیج تخفیف را به همراه اطلاعات تان برای کلینیک زیبایی بلومون واتساپ یا دایرکت کنید.
02188683001 واتساپ
  bluemoonclinic.ir اینستاگرام

 

 

4- پکیج 1104، لیزر موهای زائد صورت بانوان

هزینه هر جلسه 85،000 تومان 
درصد تخفیف 80٪
هزینه بعد از تخفیف 17،000

برای رزرو نوبت، شماره پکیج تخفیف را به همراه اطلاعات تان برای کلینیک زیبایی بلومون واتساپ یا دایرکت کنید.
02188683001 واتساپ
  bluemoonclinic.ir اینستاگرام

 

 

5- پکیج 1105، لیزر کاربردی بانوان
شامل ساعد دست تا نوک انگشت ها زیر، بغل و بیکینی 

هزینه هر جلسه ۳۳۰٫۰۰۰ تومان 
درصد تخفیف ۴۰٪
هزینه بعد از تخفیف ۱۹۸٫۰۰۰

برای رزرو نوبت، شماره پکیج تخفیف را به همراه اطلاعات تان برای کلینیک زیبایی بلومون واتساپ یا دایرکت کنید.
02188683001 واتساپ
  bluemoonclinic.ir اینستاگرام

 

 

6- پکیج 1106، لیزر کاربردی بانوان
شامل ساق پا تا زیر زانو 
، بغل و بیکینی 
هزینه هر جلسه ۳۳۰٫۰۰۰ تومان 
درصد تخفیف ۴۰٪
هزینه بعد از تخفیف ۱۹۸٫۰۰۰

برای رزرو نوبت، شماره پکیج تخفیف را به همراه اطلاعات تان برای کلینیک زیبایی بلومون واتساپ یا دایرکت کنید.
02188683001 واتساپ
  bluemoonclinic.ir اینستاگرام