مرکز زیبایی بلومون

جزئیات پزشکان

}

معرفی پزشکان کلینیک زیبایی بلومون

لیست پزشکان کلنیک بلو مون Blue Moon

معرفی پزشکان کلینیک زیبایی بلومون

 

آقای دکتر سید شهاب الدین بیدکی 

شماره نظام پزشکی : 174985

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی

 

آقای دکتر محمد میرزائی - فوق تخصص جراحی بینی 

 

 

 

 

آقای دکتر منعم بصراوی 

شماره نظام پزشکی:171246

فوق  تخصص جراح سرطان

 

 

 

خانم دکتر ندا محمدی 

دکترای مهندسی پزشکی

تکنسین زیبایی 

 

 

 

خانم دکتر ثنا نعمت اللهی 

شماره نظام پزشکی: 171236

دکترای حرفه ای پزشکی

 

 

 

خانم دکتر آناهیتا قلی نژاد

شماره نظام پزشکی:154658

دکترای حرفه ای پزشکی

 

خانم دکتر وحیده محمدی 

 

 

خانم دکتر ندا سادات هاشمی