مرکز زیبایی بلومون

جزئیات نمونه کار

}

نمونه کارهای کلینیک زیبایی بلومون

کلینیک زیبایی بلومون

نمونه کار دسته ی جوانسازی کلینیک زیبایی بلومون

 

 

 

 

نمونه کار دسته ی مزوتراپی کلینیک زیبایی بلومون

 

 

 

 

نمونه کار دسته ی کربوکسیی تراپی کلینیک زیبایی بلومون

 

 

 

 

نمونه کار دسته ی تزریقات ژل و بوتاکس کلینیک زیبایی بلومون

 

بوتاکس خط اخم در کلینیک زیبایی بلومون

بوتاکس پیشانی در کلینیک زیبایی بلومون

لیفت ابرو با بوتاکس در کلینیک زیبایی بلومون

فیلر لب روسی در کلینیک زیبایی بلو مون

فیلر خط خنده در کلینیک زیبایی بلو مون

 

نمونه کار دسته ی تزریقات مزو ژل کلینیک زیبایی بلومون

 

 

 

 

نمونه کار دسته ی جراحی زیبایی کلینیک زیبایی بلومون

 

 

 

نمونه کار دسته ی پاک سازی پوست کلینیک زیبایی بلومون